Hoe psychologische stress tot darmontstekingen leidt

Vrouw die twee handen op haar buik heeft
Zlatan Mujagic
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D8031
Abstract

Samenvatting

Er was al een vermoeden dat psychologische stress een invloed heeft op het immuunsysteem. Voor inflammatoire darmziekten (IBD) is een verband aangetoond tussen acute psychologische stress en daaropvolgende opvlammingen van darmontstekingen. Het was echter onbekend of hier sprake is van een oorzakelijk verband en zo ja, welk biologisch mechanisme daaraan ten grondslag ligt. Recentelijk werd met onderzoek bij muizen aangetoond dat stress inderdaad een leidende factor kan zijn bij darmontstekingen. Bovendien werd stap voor stap het biologische mechanisme ontrafeld, waarna deze bevindingen werden gevalideerd in verschillende onderzoekscohorten met patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Deze kennis over de relatie tussen psychologische stress en darmontsteking opent nieuwe deuren voor behandelingen van ziekten als IBD.

Auteursinformatie

Maastricht UMC+, afd. Maag-Darm-Leverziekten, Maastricht: dr. Z. Mujagic, mdl-arts.

Contact Z. Mujagic (z.mujagic@maastrichtuniversity.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Zlatan Mujagic ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties