Het leerproces van meester en gezel ontleed

Hoe leer je opereren?

Perspectief
Patrick Nieboer
Mike Huiskes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5283
Abstract

Hoe leren chirurgen opereren? Dat is in feite al eeuwen hetzelfde. Maar de omstandigheden waaronder ze zich het handwerk eigen moeten maken, zijn sterk veranderd. Met het oog daarop wordt in Groningen het leerproces geanalyseerd, en gekeken hoe het beter kan.

Samenvatting

Het meester-gezelsysteem is al eeuwen de hoeksteen van opleidingen in de gezondheidszorg. Hoewel we al eeuwen weten dát dit systeem effectief is in een medische werkomgeving, is nog niet goed duidelijk welke mechanismen daarvoor precies verantwoordelijk zijn. Het feit dat aiossen aan steeds minder relevante leermomenten worden blootgesteld, dwingt ons om het leerproces verder te doorgronden. Centraal in het leerproces van aiossen staan het feit dat de supervisor de aios zelfstandigheid toevertrouwt en van expertise voorziet zonder dat de veiligheid van de patiënt in het geding komt. Supervisors maken daartoe van moment tot moment risicoanalyses om in te schatten hoeveel zelfstandigheid een aios kan worden toevertrouwd. Die inschattingen worden lastiger naarmate de potentiële gevolgen voor de patiënten groter zijn, zoals tijdens complexe handelingen in operaties. In dit perspectief delen wij onze kijk op het leren en doceren tijdens operatieve procedures en laten we zien hoe supervisors en aiossen die inzichten kunnen gebruiken om het leerproces tijdens complexe handelingen te optimaliseren.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. orthopedie, Groningen: drs. P. Nieboer, traumachirurg; Rijksuniversiteit Groningen, Centrum voor taal en cognitie, Groningen: dr. M. Huiskes*, taalkundige.

* Namens de onderzoeksgroep NOTSS-lab/LEARN, waarvan de overige leden worden vermeld in de verantwoordingsnoot.

Contact P. Nieboer (p.nieboer01@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Naast de auteurs maken ook de volgende personen deel uit van de onderzoeksgroep XXX: dr. Fokie Cnossen, UHD, Bernouilli Instituut voor Wiskunde, Informatica en Kunstmatige Intelligentie, Rijksuniversiteit Groningen; dr. Martin Stevens, UHD, afdeling Orthopedie, UUMCG; prof.dr. Sjoerd K. Bulstra, orthopedisch chirurg, afdeling Orthopedie, UMCG; prof.dr. Debbie A.D.C. Jaarsma, Centrum voor Onderzoek en Innovatie in Medisch onderwijs, UMCG.

Auteur Belangenverstrengeling
Patrick Nieboer ICMJE-formulier
Mike Huiskes ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties