Hoe kan de rol van arts authentiek vervuld worden?

Perspectief
David Engelhard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3509
Abstract

‘Hoe meer de patiënt lijkt op een echte patiënt, hoe meer ik zal lijken op een echte arts.’ Zo lijken sommige jonge artsen te denken. Artsen hebben een relatie met hun patiënten. In die relatie vervullen zij de rol van arts. Maar welke rol heeft de patiënt en hoe beïnvloeden arts en patiënt elkaar? Hieronder beschrijf ik 2 situaties uit het ziekenhuis, gezien door de ogen van een patiënt die in het dagelijks leven advies geeft over professionele rolopvattingen vanuit het perspectief van het confucianisme.

Ik ben een beetje een valse patiënt. Behalve dat ik patiënt ben – ik heb MS – geef ik ook training en advies aan artsen en leidinggevenden over hun professionele rolopvatting. Bijvoorbeeld over de vragen: ‘hoe kom ik geloofwaardig over als arts?’ en ‘hoe kan ik zorgen dat een patiënt vertrouwen in mij krijgt als arts?’ Belangrijke vragen voor een arts, waarbij het gaat om de relatie die zij aangaan met hun patiënten. Communicatie en relatie zijn afhankelijk van elkaar: de relatie dicteert de manier van communiceren, en door te communiceren vorm je ook de relatie. Je kunt stellen dat beide partijen, in dit geval de arts en de patiënt, een relatievoorstel doen met hun communicatie. Dat is grotendeels een onbewust proces, hoewel een zorgprofessional er meestal bewuster mee omgaat dan een patiënt of klant. Als patiënt tegenover een arts in het ziekenhuis, let ik er natuurlijk stiekem op hoe…

Auteursinformatie

Leiden: drs. D. Engelhard, sinoloog en bestuurskundige.

Contact D. Engelhard (engelharddavid@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De auteur schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Auteur Belangenverstrengeling
David Engelhard ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties