HIV-prevalentie onder heteroseksuelen met veel wisselende partners in Amsterdam

Onderzoek
M.M.D. van der Linden
F.W. van der Velde
C. Hooykaas
G.J.J. van Doornum
R.A. Coutinho
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1361-4
Abstract

Samenvatting

Om na te gaan in welke mate HIV-infecties voorkomen onder heteroseksuelen met veel wisselende partners, werden deelnemers via een polikliniek voor seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) van de GG & GD in Amsterdam gerecruteerd. In 1988 kwamen 785 bezoekers voor dit onderzoek in aanmerking, van wie 361 (46) daadwerkelijk meededen. Onder de deelnemers werd een HIV-prevalentie van 2361 (0,6) vastgesteld. Om de representativiteit te toetsen, werden deelnemers en weigeraars op demografische kenmerken en op het voorkomen van SOA met elkaar vergeleken. Mannelijke weigeraars bleken gemiddeld jonger, hadden gemiddeld minder partners en relatief vaker een buitenlandse nationaliteit. Vrouwelijke weigeraars hadden gemiddeld minder partners. Bij deelnemers en weigeraars werden geen verschillen gevonden wat betreft het voorkomen van SOA. Gezien het hoge percentage weigeraars en de verschillen tussen deelnemers en weigeraars, kan de gevonden HIV-prevalentie niet representatief worden geacht voor heteroseksuelen met veel wisselende partners.

Auteursinformatie

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, sector Volksgezondheid en Milieu, Postbus 20244, 1000 HE Amsterdam.

Mw.M.M.D.van der Linden, dermato-veneroloog; F.W.van der Velde en C.Hooykaas, psychologen; G.J.J.van Doornum en prof.dr. R.A.Coutinho, medisch microbiologen.

Contact prof. dr.R.A.Coutinho

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties