HIV-prevalentie bij zwangeren in drie poliklinieken in Amsterdam

Onderzoek
R.A. Coutinho
K. Boer
M.F. Schutte
W.J. van der Velde
D.K.F. Mulder
G.J.J. van Doornum
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:978-80
Abstract

Samenvatting

In 1988 werd in de poliklinieken van drie Amsterdamse ziekenhuizen, op basis van vrijwillige deelname, onderzoek gedaan naar de HIV-prevalentie bij zwangeren. Van de 2.308 zwangere vrouwen die voor het onderzoek in aanmerking kwamen, deden 2.094 (90,7) op naam mee, 21(0,9) anoniem en 193 (8,4) weigerden deelname. Onder de weigeraarsters waren buitenlandse vrouwen statistisch significant oververtegenwoordigd. Van de 2.115 vrouwen van wie bloed werd onderzocht bleken er 6 met HIV geïnfecteerd te zijn (0,28, 95-betrouwbaarheidsinterval (0,05-0,51 ). Bij de zwangeren die bij het eerste prenatale bezoek geen AIDS-risico meldden voor zichzelf of hun partner(s) was de prevalentie 11.893 (0,05) en onder vrouwen die wel een risicofactor meldden 5180 (2,78). Van de seropositieve zwangeren wisten er 3 bij de eerste prenatale controle al dat zij met HIV geïnfecteerd waren. Van de 6 seropositieve zwangeren kreeg 1 een spontane abortus en de 4 zwangeren die binnen de abortustermijn waren getest, besloten hun zwangerschap voort te zetten.

Auteursinformatie

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, sector Volksgezondheid en Milieu, Postbus 20244, 1000 HE Amsterdam.

Dr.R.A.Coutinho, medisch microbioloog; mw.D.K.F.Mulder, verpleegkundige; G.J.J. van Doornum, viroloog.

Academisch Medisch Centrum, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Amsterdam.

Dr.K.Boer, gynaecoloog.

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Amsterdam.

Dr.M.F.Schutte, gynaecoloog.

Slotervaartziekenhuis, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Amsterdam.

Dr.W.J.van der Velde, gynaecoloog.

Contact dr.R.A.Coutinho

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties