Hitteberoerte door inspanning

Onderzoek
Thijs, J.C., Felt-Bersma, R.J.F. en Kate, R.W. ten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1982;126:1811-4