History of neurology in the Netherlands.

Media
J.A.M. Frederiks
G.W. Bruyn
P. Eling
J.H.J. Wokke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1196

History of neurology in the Netherlands. Onder redactie van J.A.M.Frederiks, G.W.Bruyn en P.Eling. 408 bl., fig., tabellen. Boom, Amsterdam 2002. ISBN 90-5352-686-2. Prijs geb. € 42,–.

Wie zich bezighoudt met het recente verleden kijkt als in een spiegel. Men ziet zichzelf in het hier en nu, maar zal toch altijd terugdenken…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties