Histo-pathologische en histo-chemische onderzoekingen aan een geval van juveniele amaurotische dementie

Onderzoek
Querido, A.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:2140-50