Heterologe anaphylaxie door roode bloedlichaampjes

Onderzoek
Staal, J.Ph.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:2821-2