Het ziektebeeld: 'acrodynie', 'dermatopolyneuritis', 'erythroedema', 'vegetatieve neurose (= ziekte) van Swift-Peer'

Onderzoek
Wiggelendam, J.M. en Kuiper, T.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:250-66