Het vraagstuk der 'zuivere' pokkenentstof in verband met encephalitis postvaccinalis

Onderzoek
Aldershoff, H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:1202-13