Het voorkomen der Prowazek'sche en andere vormen bij de trachoomlijders der Amsterdamsche trachoompolikliniek

Media
Kooy, J.M.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1920;64:1657