Het vesiculaire ademhalingsgeruisch

Onderzoek
Halbertsma, T.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1877;21:345-6