Het verzorgingshuis: een intra- of extramurale instelling?

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2489

Het verzorgingshuis: een intra- of extramurale instelling? – Ter gelegenheid van de officiële opening van verzorgingshuis ‘De Lichtkring’ organiseert de vakgroep Algemene Gezondheidszorg (AGE) van de Rijksuniversiteit Utrecht op 21 januari 1993 bovengenoemde studiedag in Zalencentrum ‘De Prinsenhof’ te Utrecht. Doelgroep: directies en hoofden verpleging en verzorging, maatschappelijk werk van…

Ook interessant

Reacties