'Het verzien'

Perspectief
Valckenier Suringar, J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:1179-90