Het toezicht over de prostitutie

Onderzoek
Dooremaal, J. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1880;24:49-2