Het toezicht op de voorraden bloed moet verbeterd.

Nieuws
J.B. Meijer van Putten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1808

Het toezicht op de voorraden bloed moet verbeterd. – Er moeten in de Verenigde Staten maatregelen worden genomen om te voorkomen dat zich opnieuw een rampzalige verspreiding via bloed en bloedprodukten kan voordoen van een gevaarlijke infectieuze verwekker, zoals het AIDS-virus. Het huidige vermogen van de nationale bloedbanken en het…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties