Het syndroom van Sjögren bij patiënten met interstitiële cystitis
Open

Onderzoek
27-05-1994
J.P. van de Merwe, R. Kamerling, H.J. Arendsen, A.H. Mulder en H. Hooijkaas

Doel.

Onderzoeken of bij patiënten met interstitiële cystitis kenmerken van andere auto-immuunziekten voorkomen, in het bijzonder het syndroom van Sjögren.

Opzet.

Klinisch onderzoek en laboratoriumonderzoek van patiënten.

Plaats.

Polikliniek Urologie, ziekenhuis Het Diaconessenhuis, Leiden; polikliniek Immunologie, Academisch Ziekenhuis, Rotterdam.

Methode.

Bij 10 achtereenvolgende patiënten met de diagnose ‘interstitiële cystitis’ op basis van klinisch beeld, cystoscopie en blaasbiopten werd klinisch en immunologisch onderzoek verricht.

Resultaten.

Bij 6 patiënten werd keratoconjunctivitis sicca en bij 5 focale lymfocytaire sialoadenitis vastgesteld; 2 patiënten hadden beide aandoeningen, dus primair syndroom van Sjögren.

Conclusie.

Interstitiële cystitis gaat vaak samen met keratoconjunctivitis sicca, focale lymfocytaire sialoadenitis of het primair syndroom van Sjögren. De bevindingen steunen de hypothese dat interstitiële cystitis een auto-immuuncystitis is.