Het sterftecijfer in de onderscheidene gemeenten van Zeeland, met uitsluiting van de levenloos-aangegevenen, gemiddeld berekend over dertig jaren (1831-1860)

Onderzoek
Man, J.C. de en Middelburg, te
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1864;8:49-4