Het Pulmonaal Formularium 92/93.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:944

Het Pulmonaal Formularium 9293. Een praktische leidraad. Onder redactie van J.M.M.van den Bosch, B.J.A.M.Bottema, E.van der Does, C.Hilvering en J.Zaagsma. 333 bl., fig., tabellen. Erasmus Publishing, Rotterdam 1992. ISBN 90-5235-014-0. Prijs: ingen. ƒ 24,50. (Abonnementsprijs: ƒ 20,-.)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties