Het psychiatrisch formularium.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:786

Het psychiatrisch formularium. Een praktische leidraad. 2e druk. Onder redactie van L.Pepplinkhuizen, W.M.A.Verhoeven, E.van der Does en J.M.A.Sitsen. 304 bl., fig., tabellen. Erasmus Publishing, Rotterdam 1994. ISBN 90-5235-055-8. Prijs: ingen. ƒ  24,50 (abonnementsprijs ƒ 20,-).

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties