Het probleem met de voedingsepidemiologie

Biedt Mendeliaanse randomisatie een oplossing?
Commentaar
19-05-2020
Martijn B. Katan

De epidemiologie onderzoekt de verdeling van ziekten in de bevolking en welke factoren die verdeling verklaren. Daaraan danken we veel kennis over de etiologie van ziekten. De laatste decennia werden de uitkomsten van observationele studies op het gebied van voeding echter niet bevestigd in RCT’s: B-vitamines, vitamine C en vitamine E hadden geen effect op hart- en vaatziekten, selenium had geen effect op prostaatkanker, β-caroteen veroorzaakte juist meer longkanker en allerlei gunstige effecten van vitamine D werden niet bevestigd.1 Hoe komt dat? Bestaat er een uitweg zonder dat we elke nieuwe relatie moeten toetsen in een RCT? Mendeliaanse randomisatie  biedt mogelijk een oplossing. Ik illustreer dat aan de hand van alcoholgebruik.

Auteursinformatie

Vrije Universiteit Amsterdam, afd. Gezondheidswetenschappen, Amsterdam: prof.dr. M.B. Katan, biochemicus en voedingskundige

Contact: M.B. Katan (m.katan@vu.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Martijn B. KatanICMJE-formulier