Het belang van vroege herkenning

Het Prader-Willi-syndroom

Kind dat bord aflikt
Etienne J.M. Janssen
Melanie Burgers
Gerthe F. Kerkhof
Merel Klaassens
Margje Sinnema
Joyce M. Geelen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D7730
Abstract

Beste collega’s,

In dit artikel gaan we het hebben over het Prader-Willi-syndroom. Vroege herkenning van dit syndroom is essentieel, aangezien behandelen al vanaf zeer jonge leeftijd zin heeft. Hoe zorgen we dat we deze diagnose niet missen?

De neonatale presentatie van het Prader-Willi-syndroom (PWS) verschilt sterk van het beeld bij oudere kinderen en volwassenen. Door betere beschikbaarheid van genetische diagnostiek wordt de diagnose PWS steeds vroeger gesteld. Wij kennen echter beschrijvingen van patiënten bij wie PWS pas ruim na het eerste levensjaar werd gediagnosticeerd, onder andere na verwijzing door jeugdarts en logopedist bij aanhoudende voedingsproblemen. Ook bij migranten kan de diagnosestelling vertraging oplopen door beperkte diagnostische mogelijkheden in het land van herkomst. PWS gaat gepaard met specifieke, potentieel levensbedreigende gezondheidsproblemen en daardoor is vroege herkenning van levensbelang.

Ziektegeschiedenis

Patiënt is een à terme geboren mannelijke zuigeling met…

Auteursinformatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum/MosaKids Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Maastricht: drs. E.J.M. Janssen, kinderarts-specialist erfelijke en aangeboren aandoeningen; dr. M. Klaassens, kinderarts-specialist erfelijke en aangeboren aandoeningen; afd. Klinische Genetica: dr. M. Sinnema, klinisch geneticus. Radboudumc/Amalia Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde/Expertisecentrum Prader-Willi-syndroom, Nijmegen: M. Burgers, verpleegkundig consulent erfelijke en aangeboren aandoeningen; dr. J.M. Geelen, kinderarts-specialist erfelijke en aangeboren aandoeningen. Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde/Expertisecentrum Prader-Willi-syndroom Erasmus MC, Rotterdam: dr. G.F. Kerkhof, kinderarts-endocrinoloog.

Contact E.J.M. Janssen (d.lansink@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen.

Verantwoording

Figuur 2 is opgemaakt naar een ontwerp van dr. Jolanda Schieving, kinderneuroloog in Radboudumc/Amalia Kinderziekenhuis, Nijmegen.

Auteur Belangenverstrengeling
Etienne J.M. Janssen ICMJE-formulier
Melanie Burgers ICMJE-formulier
Gerthe F. Kerkhof ICMJE-formulier
Merel Klaassens ICMJE-formulier
Margje Sinnema ICMJE-formulier
Joyce M. Geelen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties