Het postpoliosyndroom; de grens van neuromusculaire adaptatie?

Klinische praktijk
F. Nollet
B. Ivanyi
M. de Visser
B.A. de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1169-73

Zie ook het artikel op bl. 1178.

Poliomyelitis staat nog regelmatig in de belangstelling, vooral bij nieuwe epidemieën, zoals in 1992 in ons land het geval was, en door het streven van de Wereldgezondheidsorganisatie naar wereldwijde eradicatie. Minder bekend is dat vele jaren na het doormaken van poliomyelitis nieuwe neuromusculaire symptomen kunnen ontstaan, die worden aangeduid als het ‘postpoliosyndroom’. Het aantal mensen met een doorgemaakte poliomyelitis is aanzienlijk. Sinds 1924 is bij de Geneeskundige Hoofdinspectie 14.782 maal een geval van polio aangegeven.

Het ‘postpoliosyndroom’

Nieuwe progressieve spierzwakte vele jaren na het doormaken van poliomyelitis is sinds het begin van deze eeuw met enige regelmaat beschreven, doorgaans in casuïstische mededelingen. Meer belangstelling voor de late symptomen van poliomyelitis ontstond begin jaren tachtig toen, met name in de Verenigde Staten, grote aantallen patiënten die poliomyelitis hadden doorgemaakt in de jaren veertig en vijftig zich met nieuwe klachten meldden. In dit tijdschrift werd…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Revalidatie, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

F.Nollet, revalidatiearts.

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Neurologie: mw.B.Ivanyi, assistent-geneeskundige; mw.prof.dr.M.

de Visser, neuroloog.

Afd. Revalidatie: dr.B.A.de Jong, revalidatiearts.

Contact F.Nollet

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties