Het overnemen uit geneeskundige artikelen voor reclamedoeleinden

Perspectief
Schenck, Ca.M.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1933;77:2553