Het ontdekken van tuberculose door middel van de Mantoux-reactie

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2440

VRAAG 10.(a) Kan met de Mantoux-reactie tuberculose vroeg worden ontdekt? (b) Is er een reden om de Mantoux-vloeistof in ampullen van 1 ml te maken? Bij gebruik in de huisartsenpraktijk moet namelijk steeds 910 van de inhoud van het flesje worden weggegooid.

Antwoord van de consulent tuberculosebestrijding

Een tuberculine-huidtest volgens de methode van Mantoux wordt verricht om vast te stellen of een individu al dan niet met Mycobacterium tuberculosis is geïnfecteerd.1 Indien de diagnose ‘tuberculose’ wordt overwogen is de Mantoux-reactie een waardevol hulpmiddel. Er zijn echter problemen met de specificiteit (kruisreacties tegen antigenen van andere mycobacteriën) en de sensitiviteit (anergie door intra-individuele verstoringen van de cellulaire afweer, toedienings- of afleesfouten of onwerkzaamheid van de tuberculine).23 Een reactie moet daarom een bepaalde drempelwaarde overschrijden (in Nederland 10 mm) om positief genoemd te kunnen worden,4 terwijl een negatieve reactie niet zonder meer beschouwd mag worden als een bewijs…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties