Het nut van scanning van de longen bij de diagnose van longembolieën

Onderzoek
Ottolander, G.J.H. den en Schopman, W.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1970;114:2167-9