Het natuurlijke beloop van polycythaemia vera
Open

In het kort
07-04-1996
E. Rombout-Sestrienkova en J.Ph.H.B. Sybesma

Polycythaemia vera (PV) is een vrij zeldzame hematologische ziekte die wordt gekarakteriseerd door klonale proliferatie van voorlopercellen in het beenmerg. Deze proliferatie veroorzaakt toegenomen productie van leukocyten, erytrocyten en trombocyten en wordt gevolgd door klinische symptomen die zich ontwikkelen op basis van expansie van de erytrocytenmassa. De belangrijkste doodsoorzaak bij ...