Het natuurlijke beloop van polycythaemia vera

Nieuws
E. Rombout-Sestrienkova
J.Ph.H.B. Sybesma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:797

Polycythaemia vera (PV) is een vrij zeldzame hematologische ziekte die wordt gekarakteriseerd door klonale proliferatie van voorlopercellen in het beenmerg. Deze proliferatie veroorzaakt toegenomen productie van leukocyten, erytrocyten en trombocyten en wordt gevolgd door klinische symptomen die zich ontwikkelen op basis van expansie van de erytrocytenmassa. De belangrijkste doodsoorzaak bij…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties