Het moeilijk opvoedbare kind in het pleeggezin

Media
Hart de Ruyter, Th., Boeke, P.E. en Beugen, M. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1968;112:1923