Het meten van determinanten van gezondheid: een overzicht van beschikbare meetinstrumenten.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:2060

Het meten van determinanten van gezondheid: een overzicht van beschikbare meetinstrumenten. Onder redactie van R.Sanderman, C.M.H.Hosman en M.Mulder. (Determinanten van gezondheid, deel 3.) 368 bl., fig., tabellen. Van Gorcum, Assen 1995. ISBN 90-232-3031-0. Prijs: ingen. ƒ 67,50.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties