Het metastatisch carcinoom van longen en milt in verband met de verspreiding van het carcinoom door het lichaam

Media
Deelman, H.T.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1918;62:1257-9