Het levenseinde in een verpleeghuis

Opinie
H.J.M. Cools
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2003-5

Zie ook het artikel op bl. 2015.

Vanwege de gezonde westerse leefwijze en het beperken van de vermijdbare sterfte neemt het aantal zeer oude mensen met vooralsnog onvermijdbare morbiditeit toe.12 Uit het Leiden-85-plusonderzoek blijkt dat dementie en problemen met horen, zien, urinelozing en voortbewegen vaak tegelijk vóórkomen zonder dat de oorzaak is vastgesteld.3 Er bestaat dus onvoldoende aandacht voor de kwaliteit van leven bij ouderen en het sterven aan vooralsnog onvermijdbare oorzaken.

De kans om in een verpleeghuis te geraken is voor een 80-plusser 1 op 3 (schriftelijke mededeling, D.Frijters, Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg (SIG), Utrecht, 1990). Naast de beschikbaarheid van een plaats in een verpleeghuis bepalen de hulpbehoevendheid, de belasting van het thuisfront en de aard van de aandoeningen van de patiënt de opname.4 Het betreft zowel patiënten die, veelal ten gevolge van een hersenaandoening, problemen veroorzaken in de wederzijdse omgang en moeite hebben…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, sectie Verpleeghuisgeneeskunde, Leiden.

Prof.dr.H.J.M.Cools, verpleeghuisarts.

Contact Stichting Verpleeghuis De Bieslandhof, Postbus 5014, 2600 GA Delft

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties