Het jongensoverschot onder de geborenen en de getalsverhouding der beide seksen bij de conceptie

Onderzoek
Mijsberg, W.A.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:846-53