Het innervatiegevoel van het strottenhoofd

Onderzoek
Kaiser, L.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1923;67:1460