Het influenzaseizoen 2001/'02 en de vaccinsamenstelling voor het seizoen 2002/'03

Onderzoek
G.F. Rimmelzwaan
J.C. de Jong
A.I.M. Bartelds
B. Wilbrink
R.A.M. Fouchier
A.D.M.E. Osterhaus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1846-50
Abstract

Samenvatting

Evenals in het seizoen 2000/'01 had de influenza-epidemie van 2001/’02 een geringe omvang. De epidemie begon in week 2 van 2002, toen het netwerk van peilstationhuisartsen van het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL) een toename van de klinische influenza-activiteit registreerde, vooral door influenza-A-virussen van het H3N2-subtype, alle nauw verwant aan de vaccinreferentiestam, A/-Moscow/10/99. De influenza-A/H1- en -B-virussen die in het seizoen 2001/'02 werden geïsoleerd, bleken verrassende variaties te hebben. De influenza-B-virussen waren afkomstig van twee verschillende lijnen van influenza-B-virussen. Virussen van de B/Yamagata/16/88-lijn hebben de laatste 12 jaar gecirculeerd; de vaccinreferentiestam B/Sichuan/379/99 behoort tot deze lijn. De B/Victoria/2/87-lijn is na afwezigheid van 10 jaar weer in Europa opgedoken en droeg voor 50 bij aan de influenza-B-virussen die in Nederland werden geïsoleerd. Het vaccin zal dus tegen influenza B slechts gedeeltelijk hebben beschermd. Het enige influenza-A/H1-virusisolaat bleek tot een nieuw subtype te behoren: H1N2. Het H1-hemagglutinine hiervan kwam nauw overeen met dat van de vaccinreferentiestam A/New Caledonia/20/99. Het N2-neuraminidase was afkomstig van recente humane influenza-A/H3N2-virussen. Het vaccin zal dus ook tegen dit nieuwe subtype H1N2 goede bescherming hebben geboden. Mede op basis van deze gegevens heeft de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen dat de vaccins voor influenzaseizoen 2002/’03 de volgende of vergelijkbare stammen dienen te bevatten: A/Moscow/10/99 (H3N2), A/New Caledonia/20/99 (H1N1) en B/Hong Kong/330/01. Laatstgenoemd virus behoort tot de B/Victoria/2/87-lijn.

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, afd. Virologie, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Dr.G.F.Rimmelzwaan, dr.J.C.de Jong, dr.R.A.M.Fouchier en prof.dr. A.D.M.E.Osterhaus, virologen.

Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, Utrecht.

A.I.M.Bartelds, huisarts en coördinator peilstations.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en Screening, Bilthoven.

Dr.B.Wilbrink, viroloog.

Contact dr.G.F.Rimmelzwaan (rimmelzwaan@viro.fgg.eur.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties