Het idiopathisch mestcelactivatiesyndroom

3D-beeld van een cel.
Paul L.A. van Daele
Maud A.W. Hermans
J. (Hanneke) N.G. Oude Elberink
Roy Gerth van Wijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D5844
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Een van de oorzaken van aanvalsgewijze symptomen van mestcelactivatie is het idiopathisch mestcelactivatiesyndroom (MCAS). MCAS is een diagnose die soms laat en vaak onterecht wordt gesteld.

Casus

We beschrijven een patiënt met aanvalsgewijze jeuk, roodheid van de huid, diarree en collapsneiging. De aanvallen leken niet te worden uitgelokt. Tijdens een aanval was het serumtryptasegehalte aanzienlijk verhoogd. Wij stelden de diagnose ‘idiopathisch mestcelactivatiesyndroom’ en behandelden patiënt succesvol met een H1- en een H2-receptorblokkerend middel ter profylaxe.

Conclusie

MCAS kenmerkt zich door aanvalsgewijze symptomen. Om de diagnose te kunnen stellen moet een significante stijging van de mestcelmediatorconcentratie in het bloed worden aangetoond. Vanwege het brede scala aan klachten die patiënten met dit syndroom kunnen hebben denken patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde klachten nogal eens dat zij aan dit syndroom leiden. De diagnose ‘MCAS’ is onwaarschijnlijk wanneer de klachten niet aanvalsgewijs optreden en urticaria en angio-oedeem afwezig zijn.

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Interne Geneeskunde, sectie Allergologie-Klinische Immunologie, Rotterdam: dr. P.L.A. van Daele, internist; dr. M.A.W. Hermans, internist-allergoloog-immunoloog; prof.dr. R.G. van Wijk, internist-allergoloog. UMCG, afd. Allergologie, Groningen: dr. J.N.G. Oude Elberink, internist-allergoloog.

Contact P.L.A. van Daele (p.l.a.vandaele@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Paul L.A. van Daele ICMJE-formulier
Maud A.W. Hermans ICMJE-formulier
J. (Hanneke) N.G. Oude Elberink ICMJE-formulier
Roy Gerth van Wijk ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde

Ook interessant

Reacties