Het habitueele afsterven van de vrucht en het opwekken van vroegtijdige baring daarbij

Onderzoek
Halbertsma, T.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1875;19:681