Het gipsverband in de ongevallenpraktijk

Flines, E.W. de
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1910;54:1773-8