Het gevaar van de profylactische toediening van antibiotica

Onderzoek
Leeuwen, A.M. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1962;106:1153