Het gedrag van digitalis-glucosiden in het dierlijk organisme en de samenstelling van de digitalispraeparaten

Media
Hoekstra, R.A.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1932;76:1497-8