Het gebruik van afbeeldingstechnieken voor diagnostiek en therapie bij icterus met het vermoeden van maligne obstructie van de distale galwegen

Klinische praktijk
H. Obertop
D.J. van Leeuwen
M.S. van Leeuwen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1450-8

Zie ook de artikelen op bl. 1459 en 1462.

Wanneer bij een patiënt obstructie-icterus wordt gediagnostiseerd en het vermoeden bestaat van een maligne oorzaak is samenwerking van internisten of gastro-enterologen, chirurgen en radiodiagnosten noodzakelijk. Bij de diagnostische en therapeutische strategie dient met zo weinig mogelijke belasting voor de patiënt voldoende informatie te worden verkregen met het oog op de kleine groep patiënten (20) met kans op genezing. Bij de overige 80 van de patiënten zal er sprake zijn van een niet te genezen kwaadaardige tumor. Aan deze grote groep patiënten zal snelle en effectieve palliatie moeten worden geboden.

Onlangs vond overleg plaats tussen specialisten op dit gebied uit enkele universitaire centra waar men zich intensief bezighoudt met verschillende chirurgische en niet-chirurgische behandelingen. Dit artikel bevat een aantal conclusies en aanbevelingen van algemene aard ten aanzien van het gebruik van de meest gangbare afbeeldingstechnieken. Daarnaast worden specifieke indicaties, contra-indicaties en beperkingen…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Afd. Heelkunde: prof.dr.H.Obertop, chirurg.

Afd. Radiodiagnostiek: M.S.van Leeuwen, radiodiagnost.

Academisch Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

Dr.D.J.van Leeuwen, internist.

Contact prof.dr.H.Obertop

Verantwoording

Namens de ad hoc interuniversitaire studiegroep voor gastro-intestinale afbeeldingstechnieken.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties