Het gastro-enterologie formularium.

Media
E.M.H. Mathus-Vliegen
J.W.M. Muris
M.E. Numans
R. Starmans
G.P. van Berge Henegouwen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2148

Het gastro-enterologie formularium.. Een praktische leidraad. 1e druk. Onder redactie van E.M.H.Mathus-Vliegen, J.W.M. Muris, M.E.Numans en R.Starmans. 211 bl., tabellen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2003. ISBN 90-313-3621-1. Prijs: ingen. € 17,50.

In de bekende reeks formularia is nu ook dit boekje met veel nuttige informatie betreffende maag-, darm- en…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties