Het exudaat bij den kunstmatigen pneumothorax

Onderzoek
Tilburg, J. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:2286