Het effect van probiotica bij de behandeling van obstipatie bij kinderen

Onderzoek
Diederik Bosman
Frea Kruisinga
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3731

Waarom dit onderzoek?

Chronische obstipatie is een veel voorkomend en vaak hardnekkig probleem bij kinderen. Ondanks intensieve behandeling houdt ongeveer 30% van de patiënten die vóór de leeftijd van 5 jaar obstipatie krijgen, ernstige klachten na de puberteit. Eerdere studies hebben een gunstig effect laten zien van probiotica op de…

Auteursinformatie

Contact (d.k.bosman@amc.uva.nl)

Ook interessant

Reacties