Het eerste eeuwsfeest der Accademia medico-fisica te Florance (1824-1924)

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1924;68:677-8