Het dagboek van vrouw Schaders (Een bijdrage tot de geschiedenis der verloskunde in de 17de en 18de eeuw)

Perspectief
Nuyens, B.W.Th.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:1790-801