Het cardiovasculair formularium 1991.

Media
G.J. Klein Nulent
I.L.D. Nauta
P.R. Saxena
C. van Weel
L. Offerhaus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1008

Het cardiovasculair formularium 1991. Een praktische leidraad. Onder redactie van G.J.Klein Nulent, I.L.D.Nauta, P.R.Saxena en C.van Weel. 311 bl., fig., tabellen. Pharmad Publishing, Rotterdam 1991. ISBN 90-5235-015-9. Prijs: ingen. ƒ 24,50 (abonnementsprijs: ƒ 20,-).

Bij de eerste, gratis verspreide, uitgave van dit boekje heb ik hoofdzakelijk kritiek geleverd op het vermengen van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties