Het blijft vaak niet bij één basaalcelcarcinoom*

Onderzoek
Sophie C. Flohil
Senada Koljenović
Ellen R.M. de Haas
Lucia I.H. Overbeek
Esther de Vries
Tamar Nijsten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A4110
Abstract

Samenvatting

Doel

Het berekenen van het cumulatieve risico en het incidentiecijfer voor het ontwikkelen van multipele (≥ 2) basaalcelcarcinomen (BCC’s).

Opzet

Retrospectieve cohortstudie met gegevens van het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA).

Methode

Met behulp van histopathologierapporten werden 2483 patiënten met een 1e histopathologisch bevestigd BCC in het jaar 2004 retrospectief gedurende 5 jaar gevolgd. Met het overlevingsmodel van Andersen en Gill werd gekeken of leeftijd en geslacht risicofactoren waren voor het krijgen van multipele BCC’s.

Resultaten

Er werden 3793 BCC’s bij 2483 patiënten vastgesteld. Het 5-jaars cumulatieve risico op multipele BCC’s was 29,2%. Het incidentiecijfer voor het krijgen van 2 of meer basaalcelcarcinomen was 25.318 per 100.000 persoonsjaren in de eerste 6 mnd na diagnose van het 1e basaalcelcarcinoom. Dit daalde tot 6953 na 5 jaar follow-up. Mannen hadden 30% meer kans op het ontwikkelen van multipele BCC’s dan vrouwen (gecorrigeerde hazardratio: 1,30; 95%-BI: 1,11-1,53). Personen van 65-79 jaar oud hadden 80% meer risico op het ontwikkelen van 2 of meer BCC’s dan patiënten jonger dan 50 jaar (gecorrigeerde hazardratio: 1,81; 95%-BI: 1,37-2,41).

Conclusie

Bijna een derde van de patiënten met een BCC ontwikkelde meer dan 2 BCC’s, voornamelijk in de periode direct volgend op de 1e huidtumor. Bij het stellen van de diagnose ‘BCC’ dient een volledige huidinspectie te worden verricht, wat jaarlijks herhaald dient te worden gedurende minstens 3 jaar.

Auteursinformatie

* Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in British Journal of Dermatology (2011;165:874-81) bij Wiley-Blackwell, met als titel ‘Cumulative risks and rates of subsequent basal cell carcinomas in the Netherlands’. Afgedrukt met toestemming.

Erasmus MC Universitair Medisch Centrum, Rotterdam.

Afd. Dermatologie: drs. S.C. Flohil, arts-assistent dermatologie; mr.dr. E.R.M. de Haas, dermatoloog en jurist; dr. E. de Vries (tevens afd. Maatschappelijke GezondheidsZorg), epidemioloog; dr. T. Nijsten, dermatoloog.

Afd. Pathologie: dr. S. Koljenović, klinisch patholoog.

Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief, Utrecht.

Dr. L.I.H. Overbeek, biomedische wetenschapper.

Contact dr. T. Nijsten (t.nijsten@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: S.C. Flohil, E. de Vries en T. Nijsten ontvingen subsidie voor deze studie van ZonMW, projectnummer 152001013.
Aanvaard op 21 september 2011

Follow-up van patiënten met een basaalcelcarcinoom

Ook interessant

Reacties