Het bezinken van roode bloedlichaampjes

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1924;68:357-8