Het beleid bij voortijdig gebroken vliezen na een normale zwangerschapsduur

Klinische praktijk
W. Smit
M.J.N.C. Keirse
H.P. Ottervanger
J.P. Holm
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1654-7

Inleiding

Het breken van de vliezen vóór het begin van de baring is een veelvuldig voorkomend probleem waarover veel onduidelijkheid heerst. Deze onduidelijkheid komt reeds in de terminologie tot uiting. In de literatuur wordt meestal de term ‘premature rupture of membranes’ gehanteerd. Aangezien niemand weet wat matuur gebroken vliezen zijn, is de term ‘prelabour rupture of membranes’ (PROM) meer op zijn plaats.1 Deze omschrijving is correcter en past even keurig bij de ingeburgerde afkorting ‘PROM’.1 In het Nederlands kan dit, naar voorkeur, worden vertaald als ‘prae partu’ of ‘voortijdig’ breken van de vliezen.

Onduidelijke definities en misverstanden gaan vaak hand in hand. Aldus treft men regelmatig in de literatuur aan dat het prae partu breken van de vliezen frequenter preterm voorkomt dan à terme. Dit is echter onjuist. De vliezen breken niet frequenter in het vroeggeboortetijdperk dan à terme. Wat in feite wordt bedoeld, is dat de geboorte…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Obstetrie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Mw.W.Smit, assistent-geneeskundige; prof.dr.M.J.N.C.Keirse, vrouwenarts.

Leyenburg Ziekenhuis, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Den Haag.

Mw.H.P.Ottervanger en mw.dr.J.P.Holm, gynaecologen.

Contact prof.dr.M.J.N.C.Keirse

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties